وبلاگ فارغ التحصیلان ورودی1386 دوره كارشناسي حرفه و فن مركز تربيت معلم شهيد باهنر تهران

دوره زندگی کرم ابریشم توت ومراحل آن

کرم ابریشم دراوایل بهاروهنگام رویش بهاره درخت توت ازتخم خارج وپس ازحدود 4 هفته تغذیه ازبرگ توت بالغ می شود.سپس لاروبالغ دریک مکان خشک شروع به تنیدن پیله نموده وطی 4 تا 5 روزبه شفیره تبدیل می شود.شفیره درداخل پیله طی 10 تا 15 روزبه پروانه کرم ابرِیشم تبدیل می شود. پروانه های ماده پس ازجفت گیری تخم می گذارندودوره زندگی مجددا تکرار میشود.

تخم کرم ابریشم

بیشترحشرات ازجمله کرم ابریشم طی فعالیتی که خواب یا دیاپوز نامیده می شود قادرند فصول خیلی گرم ویا سرد را با صرف کمترین انرژی تا زمان مساعدشدن هوا(فصل بهار) سپری نمایند.خواب کرم ابریشم درمرحله تخم می باشد درحالی که حشراتی وجوددارندکه دردیگرمراحل زندگیشان به خواب می روند.

تخم های تازه گذاشته شده زرد رنگ می باشندامابعد از 10 تا 20 روز تغییر رنگ داده،دارای رنگ تیره(مثلا سیاه ارغوانی) می شوند.تکامل جنین داخل تخم ها در مراحل اولیه رشد متوقف می شودوتخم هابه خواب می روند. مدت زمانی که تخم ها در مرحله خواب می مانند بستگی به دمای نگهداری دارد.درمرحله بعدودرطی مرحله زمستان گذرانی چنانچه دمای محیط افزایش یابدامکان رشدجنین وجوددارد.بنابراین حفظ دمای نگهداری تخم (5درجه سانتیگراد)درطی زمستان حایز اهمیت است.همزمان با گرم شدن طبیعت هر زمان که تخم در شرایط دمایی و رطوبتی مناسب قرار گیرند، جنین دراز داخل تخم، ضخیم و کوتاه تر شده و مراحل تکامل جنینی شامل چرخش جنین و تشکیل اندام های خارجی به ترتیب مشاهده میشود. هنگامی که رشد جنین کامل شد رنگ تخم به سیاه متمایل به آبی تغییر می یابد. رنگ جنین در این مرحله کاملا سیاه است و از روی پوسته تخم به رنگ آبی دیده میشود. در زمان تغییر رنگ پوسته تخم اولین رویت جنین به شکل لکه ای است که لکه چشمی نامیده شده است سپس در روز بعد کل بدن جنین به صورت یک جسم سیاه قابل رویت است(مرحله تخم آبی ). تخم ها طی 24 ساعت بعد از مرحله تخم آبی تفریخ می شود.تعداد تخم هایی که یک پروانه می گذارد بر حسب نژاد، واریته و همچنین شرایط محیطی و نواقص اناتومی متفاوت است و در شرایط طبیعی حدود 500 عدد است. تخم گذاری طی 3 تا 4 ساعت و با رفتار تخم ریزی بسیار زیبایی انجام می شود بدین ترتیب که پروانه ماده تخم ها را به شکل مدور کنار یکدیگر می چیند. تخم کرم ابریشم کوچک است و میانگین وزن هر تخم 0.6 میلی گرم و وزن مخصوص آن 1.075 میلی گرم میباشد.شکل آن ممکن است تخم مرغی شکل، مسطح، بیضوی باشد.

ادامه دارد...

>>> لطفا نظر دهید <<<

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند ۱۳۸۷ساعت 22:37  توسط مریم منصوری خواه  |